"V kouzelné školičce schované za vrátky, tichounce čekají na děti pohádky ..."

 

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Choltice - školní rok 2021/2022

VYVĚŠENO DNE : 24.5.2020, SEJMUTO DNE : 8.6.2021, OPRAVA - vyvěšeno dne 24.5.2021

Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Choltice na školní rok 2021 / 2022. O přijetí rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

Podle § 165, odst.2. písm.e zákona 561/2004 / školský zákon/ jsem rozhodla takto:

Zahajovací schůzka pro všechny rodiče nově nastupujících dětí bude v naší MŠ v pondělí 23. Srpna 2021 od 16.00 hodin. ÚČAST  NUTNÁ !!

 Rodiče budou seznámeni se :                                                                                       

 •  „Školním řádem MŠ Choltice“                                                                                                                    
 • „Směrnicí o stanovení úplaty“
 • „Školním vzdělávacím programem“naší MŠ

 • dále : informace ke školnímu stravování, plaveckému výcviku, solné jeskyni a další  důležité informace. Diskuse,Vaše připomínky-dotazy, náměty…

Schůzka je pouze pro rodiče, své děti ani jejich sourozence nevoďte.

Eva Nevolová
ředitelka MŠ Choltice

 

 

Pro školní rok 2020/2021 nabízíme následující aktivity:

Zaměření školy na zdravý životní styl

 • stravujeme děti podle pravidel zdravé výživy,
 • třídíme odpad,
 • povídáme si o ekologii,
 • chráníme a uklízíme oboru,sbíráme kaštany pro zvěř,
 • trávíme co nejvíce času venku, poznáváme stromy, rostliny a zvířata,
 • hodně sportujeme, venku i v tělocvičně, jezdíme na plavecký kurz do Chrudimi a Přelouče,
 • letos opět budeme jezdit do Solné jeskyně v Pardubicích,
 • opět se chceme zapojit do sportovní přípravy dětí „Sportovní školička“, kterou podporuje VZP,
 • pro rodiče bude možnost přihlásit dítě na „ Kroužek angličtiny“ pod vedením lektorky, paní Olgy Šťastné,
 • budeme pokračovat v pravidelných návštěvách knihovny,
 • pro předškoláky máme připraveny 2 projektové dny „Malé technické univerzity“.

Kulturní program pro děti

Spolupráce s rodiči

 • maminky a tatínkové mohou být součástí dění ve školce,
 • usilujeme o komunikaci s rodiči a individuální přístup,
 • děti spoluvytvářejí denní pravidla,
 • nabídka oslavy Dne matek, zavěrečné besídky…
 • široké nabídky aktivit se děti mohou účastnit na základě vlastních rozhodnutí v průběhu celého dne.

Motto: "Dítě v naší mateřince není podřízeným, ale rovnocenným partnerem, naším cílem je šťastné dítě a spokojený rodič."  

Učíme se hravě

Naše MŠ  se zapojila do 2-letého projektu "Učíme se hravě" , který je spolufinancován Evropskou unií.

Takhle krásně prezentovala naši mateřinku paní učitelka Iva Medunová :-))

Dokumenty: