TÉMA: HODY, HODY, DOPROVODY! - pokračování

Rozvoj řeči, jazykových dovedností,

Jazyková hra

- pojmenuj jednotlivé obrázky a stejnou barvou vybarvi ty obrázky, které se rýmují. Dokážeš určit první a poslední hlásku ve slově? Které obrázky jsou typickými symboly Velikonoc? Viz příloha.

 

Básnička pro kluka i pro holku (viz příloha)

 

Písnička „Hody, hody“ (viz příloha)

- pojďme se společně naladit na velikonoční čas a zazpívat si pro radost písničku J.

 

Rozvoj představivosti, logického myšlení, zrakového vnímání

Počítání kraslic

- vybarvi tolik vajíček, kolik ti ukazují čísla na obrázku. Pracovní list najdeš v příloze.

                     

Symboly Velikonoc

- najdi v tabulce písmenka, ze kterých se skládají slova na obrázku. Jaké další symboly Velikonoc znáš? Slova zkus vytleskat. (viz příloha).

 

Vybarvování dle čísel

- ke každému číslu na obrázku patří určitá barva. Dokážeš podle toho správně a pečlivě vybarvit obrázek? (viz příloha)

 

Co patří k Velikonocům?

- které předměty jsou typické pro Velikonoce? Najdi je a vybarvi, ostatní předměty škrtni. (viz příloha)

 

Obrázkové sudoku

- řekni mamince nebo tatínkovi, aby ti vysvětlili pravidla hry. Pravidla hry a sudoku najdeš v příloze.

 

Najdi rozdíly

- mezi obrázky je 8 rozdílů, dokážeš nenajít všechny? Obrázky najdeš v příloze.

 

Výtvarná práce, rozvoj jemné motoriky

Kraslice

- vytvoř si kraslici z vyfouknutého vajíčka a dotvoř ho libovolnou technikou (temperové barvy, fixy, voskovky, barevný papír,…). Popros rodiče, aby ti vajíčko vyfotili a přidali na Facebook pod příspěvek k tomu určený, abychom viděly, jak jsi šikovný/á J.

 

Omalovánka Zajíček (viz příloha)

 

grafomotorika Beránek

- dokážeš beránkovi zkrášlit jeho srst? Protáhni si prstíky, uchop správně tužku a můžeš začít! J Beránka najdeš v příloze.

 

Co ještě můžeš dělat – úkoly pro lepší náladu

 

Cvičeníčko – básnička s pohybem (viz příloha)

 

Velikonoční hra

- vezmi si na pomoc figurky třeba z „Člověče, nezlob se,“, vezmi rodiče nebo sourozence a můžete hrát J. Dokážeš splnit všechny zapeklité úkoly a dostat se do cíle? Hru najdeš v příloze.

 

Tajenka s básničkou

- popros maminku nebo taťku, aby ti s vepisováním slov do tajenky pomohli. Uhádneš všechna slova a poté i tajenku? Najdeš v příloze.

 

Velikonoční pohádka – Chaloupka na vršku

- víš, co vše přichází s velikonočním týdnem? Proč se musí na Škaredou středu vymést komín? A co se dělá na Zelený čtvrtek? Vše o velikonočních tradicích se dozvíš v této krátké pohádce. Odkaz na pohádku najdeš v přílohách.

 

                                           

V posledním sloupečku mají děti místo, aby si zaškrtly, které úkoly se jim podařilo splnit. Nemusíte zvládnout všechny úkoly, pokuste se pracovat každý den na něčem alespoň chviličku, vlastním tempem, ale po návratu do školky (po otevření školských zařízení) budeme požadovat od předškolních dětí jako důkaz zapojování do distanční výuky:

  • vytištěné a podepsané a vyplněné hodnocení týdenního plánu
  • jeden nebo dva pracovní listy – vyhotovené a podepsané. (tenhle týden je to pracovníl list Symboly Velikonoc)