1. Informace pro rodiče:

Milí rodiče, chceme Vás seznámit s novinkou v naší mateřské škole - distanční výukou.

Distanční výuka se stala součástí školského zákona, a to i v mateřských školách. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jsou jiné formy výuky znemožněny nebo omezeny pro různé krizové situace, momentálně z důvodu epidemie Covid 19.

Pro předškoláky je distanční výuka povinná.

Přesto se budeme snažit neztěžovat  Vaši těžkou situaci, předpokládáme, že mnozí máte doma děti školního věku, chodíte do práce. Zároveň ale víme, že  je potřeba předškoláky  motivovat, rozvíjet, připravovat na školu.

Máme představu, že vám nabídneme činnosti k určitému tématu,  které je dětem blízké.

Budeme rády, když se zapojíte. Některé  úkoly, které označíme, budou pro děti závazné. Ty prosím po splnění  založte a po znovuotevření školky doneste do MŠ. Každý týden bude součástí hodnotící list, který spolu s dětmi vyplníte, zaznamenáte splnění úkolu, zájem dítěte...

Samozřejmě budeme rády za jakoukoliv zpětnou vazbu na email MŠ, mobil MŠ, případně facebook. POTŘEBUJEME POTVRDIT, ŽE O DISTANČNÍ VÝUCE VÍTE!!! Stačí SMS na číslo :731 868 018. Děkujeme.

Rodiče mladších dětí mohou využít nabídky nabízených činností pro práci s dětmi. 

I pro nás je situace nová, společně to ale zvládneme :-)

 

2. Informace pro děti:

„Naše milé dětičky, protože se teď nemůžeme scházet ve školce, připravily jsme pro vás jednoduché úkoly, náměty, které se vám snad budou líbit a které vás zabaví.

Jak víte, zima už ztrácí svou moc,  po špičkách přichází jaro...Hledejte, pátrejte, pozorujte,   ať máte co nejvíc zážitků. O všem, co vás zajímá si povídejte s mamkou a taťkou, tvořte, těšíme se na obrázky a výtvory.

Všichni si společně budeme přát, abychom se co nejdříve sešli a pohráli si  ve školce, na naší báječné zahradě, v úžasné oboře, společně si zazpívali.

Moc a moc se na vás těšíme.  :-)

Všichni z mateřinky

 

Rodiče mohou využívat internetovou stránku ČT edu a Pinterest

TÉMA: JARNÍ VÝLET  

Když na jaře sluníčko začne hřát, v korunách stromů po ránu zpívají práci a v trávě se objevují první kytky, všichni dostaneme chuť trávit v přírodě víc času. Přichází ideální čas na první jarní výlet. :-) Nemusíme ho ovšem absolvovat jenom pěšky, můžeme využít spoustu dopravních prostředků – sami, nebo s rodiči…., znáš nějaké? Víš, jak se chovat, když se vydáš prozkoumat třeba nějakou větší obec, kde jezdí po ulici hodně aut? Jsme zvědavé, jestli se ti podaří všechny úkoly správně splnit, budeme ti držet pěsti. :-)

Rozvoj řeči, jazykových dovedností

Písnička Na jaře – zazpívej si s rodiči veselou jarní písničku o čápovi a o sluníčku, kteří se taky vydali na výlet. Rytmus písně si můžeš zkusit vytleskat, třeba střídavě do dlaní a do kolen.

 

Obrázky – doprava – prohlédni si obrázky dopravních prostředků, kterými se můžeme vydat na jarní výlet. Pojmenuj je a zkus zjistit, kolik slabik jejich název obsahuje a kterou hláskou začíná. Nemusíš pracovat se všemi, vyber si ty, které se ti nejvíc líbí. Vymyslíš ještě nějaké další dopravní prostředky?

 

Rozvoj představivosti, logického myšlení, zrakového vnímání

Puzzle – počty a čísla – popros rodiče, ať ti puzzle vytisknou a vystřihnou (případně to zkus sám/sama), potom obrázky zamíchej a zkoušej spojovat ty které k sobě patří – obrázek s číslem a počtem zvednutých prstíků přiřaď ke správnému počtu dopravních prostředků.

 

Co chybí na obrázku – prohlédni si obrázky s dopravními prostředky a zjisti, který z nich na spodním obrázku chybí. Kterým dopravním prostředkem by ses ty vydal/a na jarní výlet, kdyby sis mohl/a vybrat? :-)

 

Dopravní značky – než se vydáš na výlet, třeba pěšky, nebo i na kole, je potřeba abys věděl, jak se mezi ostatními dopravními prostředky chovat. Dokázal/a bys poznat dopravní značky, které jsou na obrázku? Zkus je (třeba i s pomocí rodičů) pojmenovat. :-)

 

Obrázkové sudoku – popros rodiče, ať ti obrázek vytisknou a potom postupuj podle pokynů nahoře v úvodu pracovního listu. Je to těžký úkol, ale my věříme, že ho zvládneš :-)

Kontrolní úkol na tento týden

 

Výtvarná práce, rozvoj jemné motoriky

Semafor – znáš semafor a dokážeš se jím správně řídit? Na papír nebo na čtvrtku si nakresli semafor podobně jako je na obrázku, dokresli jeho tři světla (můžeš si pomoci třeba obkreslením nějaké skleničky, kterou máte doma), natrhej si papírky podle barev, které na semafor patří a jednotlivá kolečka papírky polep. Víš, na kterou barvu semaforu se přechází silnice? :-)

 

Kamínek -  najdi si pěkný oblázek a pokus se ho vymalovat podobně jako putovní kamínky, které jsme při hrách nacházeli v oboře. Napiš na něj vzkaz, nebo namaluj malý jarní obrázek. :-) V ideálním případě použij nějaké nesmyvatelné barvy, např. akrylové. Pokud doma nemáte, poslouží ti i fixy. Můžeš malovat i temperami nebo vodovkami, ale musíš počítat s tím, že při zmoknutí se barvy budou omývat. Další instrukce ke kamínku najdeš u posledního úkolu – Jarní výlet

 

Co ještě můžeš dělat – úkoly pro lepší náladu

Rozcvička – před každým výšlapem je potřeba se pořádně protáhnout, zvlášť po dlouhé zimě, proto pro tebe máme připraveno několik cviků, které si podle obrázků můžeš vyzkoušet. Cviky vždycky prováděj opatrně a pod dohledem rodičů, i když vypadají jednoduše, mohlo by ti třeba křupnout v zádech a bylo by po výletě. :-) Jako hudební doprovod ke cvičení si můžeš pustit písničky, které rodiče najdou ve skupině MŠ – všechny se týkají jarního výletění a zlepší ti náladu :-)

 

Jarní výlet – speciální úkol, který budeš plnit s rodiči venku. Víc ti k němu neprozradíme, podrobné instrukce najdeš dole v přílohách. Ať se daří :-)

 

 

V posledním sloupečku mají děti místo, aby si zaškrtly, které úkoly se jim podařilo splnit.

Nemusíte zvládnout všechny úkoly, pokuste se pracovat každý den na něčem alespoň chviličku, vlastním tempem, ale po návratu do školky (po otevření školských zařízení) budeme požadovat od předškolních dětí jako důkaz zapojování do distanční výuky:

 

  • vytištěné a podepsané a vyplněné hodnocení týdenního plánu
  • jeden nebo dva pracovní listy – vyhotovené a podepsané. (tenhle týden je to pracovní list Obrázkové sudoku

 

TÉMA: HODY, HODY, DOPROVODY! - pokračování

Rozvoj řeči, jazykových dovedností,

Jazyková hra

- pojmenuj jednotlivé obrázky a stejnou barvou vybarvi ty obrázky, které se rýmují. Dokážeš určit první a poslední hlásku ve slově? Které obrázky jsou typickými symboly Velikonoc? Viz příloha.

 

Básnička pro kluka i pro holku (viz příloha)

 

Písnička „Hody, hody“ (viz příloha)

- pojďme se společně naladit na velikonoční čas a zazpívat si pro radost písničku J.

 

Rozvoj představivosti, logického myšlení, zrakového vnímání

Počítání kraslic

- vybarvi tolik vajíček, kolik ti ukazují čísla na obrázku. Pracovní list najdeš v příloze.

                     

Symboly Velikonoc

- najdi v tabulce písmenka, ze kterých se skládají slova na obrázku. Jaké další symboly Velikonoc znáš? Slova zkus vytleskat. (viz příloha).

 

Vybarvování dle čísel

- ke každému číslu na obrázku patří určitá barva. Dokážeš podle toho správně a pečlivě vybarvit obrázek? (viz příloha)

 

Co patří k Velikonocům?

- které předměty jsou typické pro Velikonoce? Najdi je a vybarvi, ostatní předměty škrtni. (viz příloha)

 

Obrázkové sudoku

- řekni mamince nebo tatínkovi, aby ti vysvětlili pravidla hry. Pravidla hry a sudoku najdeš v příloze.

 

Najdi rozdíly

- mezi obrázky je 8 rozdílů, dokážeš nenajít všechny? Obrázky najdeš v příloze.

 

Výtvarná práce, rozvoj jemné motoriky

Kraslice

- vytvoř si kraslici z vyfouknutého vajíčka a dotvoř ho libovolnou technikou (temperové barvy, fixy, voskovky, barevný papír,…). Popros rodiče, aby ti vajíčko vyfotili a přidali na Facebook pod příspěvek k tomu určený, abychom viděly, jak jsi šikovný/á J.

 

Omalovánka Zajíček (viz příloha)

 

grafomotorika Beránek

- dokážeš beránkovi zkrášlit jeho srst? Protáhni si prstíky, uchop správně tužku a můžeš začít! J Beránka najdeš v příloze.

 

Co ještě můžeš dělat – úkoly pro lepší náladu

 

Cvičeníčko – básnička s pohybem (viz příloha)

 

Velikonoční hra

- vezmi si na pomoc figurky třeba z „Člověče, nezlob se,“, vezmi rodiče nebo sourozence a můžete hrát J. Dokážeš splnit všechny zapeklité úkoly a dostat se do cíle? Hru najdeš v příloze.

 

Tajenka s básničkou

- popros maminku nebo taťku, aby ti s vepisováním slov do tajenky pomohli. Uhádneš všechna slova a poté i tajenku? Najdeš v příloze.

 

Velikonoční pohádka – Chaloupka na vršku

- víš, co vše přichází s velikonočním týdnem? Proč se musí na Škaredou středu vymést komín? A co se dělá na Zelený čtvrtek? Vše o velikonočních tradicích se dozvíš v této krátké pohádce. Odkaz na pohádku najdeš v přílohách.

 

                                           

V posledním sloupečku mají děti místo, aby si zaškrtly, které úkoly se jim podařilo splnit. Nemusíte zvládnout všechny úkoly, pokuste se pracovat každý den na něčem alespoň chviličku, vlastním tempem, ale po návratu do školky (po otevření školských zařízení) budeme požadovat od předškolních dětí jako důkaz zapojování do distanční výuky:

  • vytištěné a podepsané a vyplněné hodnocení týdenního plánu
  • jeden nebo dva pracovní listy – vyhotovené a podepsané. (tenhle týden je to pracovníl list Symboly Velikonoc)

 

 

 

TÉMA: HODY, HODY, DOPROVODY!

Rozvoj řeči, jazykových dovedností,

Velikonoční písnička

- pojďme se společně těšit na VelikonoceJ.

- v příloze najdeš jak text k písničce, tak video, kde uslyšíš paní učitelku hrát a zpívat – to, aby sis lépe představil melodii písničky J

 

Sluchové cestičky

- mamka nebo taťka říká zvuky a ty posouváš figurku podle toho, jaký zvuk slyšíš. Vítězí ten, kdo se jako první dostane do domečku.

                     

Rodiče a jejich mláďata

- víš, jak říkáme mámě, tátovi a dítěti (samici, samci a mláděti) ve zvířecích rodinách? (viz příloha). Můžeš zkusit i vytleskat.

 

Rozvoj představivosti, logického myšlení, zrakového vnímání

Hledání nesmyslů

- co vidíš na obrázku a je to podle tebe nesmysl? A dokážeš i říci proč? Zkus najít všechny nesmysly (viz příloha).

 

Vlaštovka ke sluníčku

- vezmi si pastelky a dokresli obrázky, které na cestě ke sluníčku chybí (viz příloha).

 

Kohoutek

- vezmi si na pomoc nůžky, rozstříhej obrázek kohouta na dílky a z těch slož zase obrázek v celek. Můžeš ho nalepit na papír a vybarvit J. Svého kohoutka můžeš vložit na Facebook.

 

Výtvarná práce, rozvoj jemné motoriky

grafomotorika Kraslice

- procvič si prstíky, uvolni zápěstí krouživými pohyby a drž správně tužku J. Poté pomoz zajíčkovi ozdobit vajíčko.

 

Omalovánka Košíček (viz příloha)

 

Vajíčko dle své fantazie

- vytvoř vajíčko ze všeho možného, co najdeš doma – lego kostky, korálky, knoflíky, provázky, různě odstřižky,…a to vše můžeš poskládat do různých ornamentů- inspiraci najdeš v příloze. Popros rodiče, aby ti vajíčko vyfotili a přidali na Facebook pod příspěvek k tomu určený, abychom viděly, jak jsi šikovný/á J.

 

Zajíček

- vyrob si zajíčka pro radost, kterého pak můžete doma využít jako velikonoční dekoraci. Návod na jeho výrobu najdeš v příloze.

 

Co ještě můžeš dělat – úkoly pro lepší náladu

 

Básnička s pohybem Počasí

- máme pro tebe natočené video, kde si protáhneš celé tělo a poté s pohybem říkáš básničku. Video jen na ulož.to, odkaz najdeš v přílohách.

 

Velká jarní detektivka

- na procházce se dívej kolem sebe a zkus najít první posly jara (viz příloha).

 

pokus Gumové vajíčko

- můžeš si zahrát na kouzelníka a pomocí pokusu vykouzlit nerozbitné vajíčko. Jak na to? Je to jednoduché, obrázek s návodem a popisem najdeš v příloze J.

 

Ošatka na vajíčka

- vyrob si ošatku, která bude hrát nejrůznějšími barvami a vykouzlí ti úsměv na tváři. Jak na to? Najdeš v příloze.

 

 

V posledním sloupečku mají děti místo, aby si zaškrtly, které úkoly se jim podařilo splnit. Nemusíte zvládnout všechny úkoly, pokuste se pracovat každý den na něčem alespoň chviličku, vlastním tempem, ale po návratu do školky (po otevření školských zařízení) budeme požadovat od předškolních dětí jako důkaz zapojování do distanční výuky:

  • vytištěné a podepsané a vyplněné hodnocení týdenního plánu
  • jeden nebo dva pracovní listy – vyhotovené a podepsané. (tenhle týden je to grafomotorika Kraslice)

 

TÉMA: PŘIŠLO JARO DO VSI – pokračování

 

 

Rozvoj řeči, jazykových dovedností,

Písnička Ztratil kos píšťalku

- můžete si poslechnout na zahradě, jak zpívá kos a potom zkuste zazpívat písničku pro něj :-)

                    

Kočičky na jaře

- popros maminku nebo taťku, ať ti přečtou pohádku o kočičkách. (v příloze) Víš, které kočičky na jaře kvetou?

- zkus vymyslet další slova, která stejně znějí, ale mají jiný význam :-)

 

Malované čtení Žížala

- děti doplňují obrázková slova v textu

 

Jarní obrázek

- co vidíš na obrázku? (popis, snažíme se mluvit ve větách).

- doplňujeme správné předložky - Konvička stojí…….stromem. ,Hrneček leží…….květináči.,

Myška je schovaná….stromem, druhá sedí ….vrbě. , Péťa drží ….košík, …ruce mu sedí ptáček.,

Šnek se schoval …..květináče.

 

Rozvoj představivosti, logického myšlení, zrakového vnímání

 

 Pracovní list – zvířátka

(vystřihni všechny přední i zadní poloviny těl zvířátek a spoj je správně dohromady. Můžeš je i nalepit na papír a vybarvit :-))

 

 Pracovní list – Květiny

(vybarvi v každém řádku tolik květin, kolik určuje číslo na začátku nebo na konci řádku)

 

 

 

 

Výtvarná práce, rozvoj jemné motoriky

Kočička – zkus vytvořit kočičku z novinového papíru a dokresli ji pastelkami :-)

 

Grafomotorické cvičení „Sluníčko“ – procvič si ruku, uvolni zápěstí, zkus si pořádné kruhy rukou ve vzduchu a potom kresli na veliký papír krouživými pohyby sluníčko. Obtáhni ho dokola mockrát, ať na nás pořádně svítí :-) Potom mu můžeš dokreslit obličej a paprsky, nebo ho dozdobit, jak budeš chtít.

 

Omalovánka Jaro

 

Ahoj, jaro – pokus se napodobit tiskací písmena v textu a pozdrav jaro :-) Pod pozdrav připoj svůj podpis a když budeš chtít, ukaž nám svoje psaní na facebooku v komentářích u příspěvku „Ahoj, jaro!“

 

 

 

 

 

 

 

Co ještě můžeš dělat – úkoly pro lepší náladu

 

Kluci kočičí – zkus si s rodiči zazpívat písničku o koťatech z večerníčku, notový zápis a text najdeš tady v přílohách, nebo si ji můžeš pustit na youtube

 

Semínko

- zkus se naučit básničku o semínku, popros maminku, nebo taťku ať ti z básničky vybírají slova, vytleskej je ve slabikách a zkus určit, které písmenko mají na začátku

- zkus si zasadit semínko na mokrou vatu a pozoruj ho, jestli začne klíčit

 

Vyprávěj příběh podle obrázků

- obrázek najdeš v příloze

- popřemýšlej, proč dala Lili žížalku do kompostu a proč je žížala užitečná.

 

Co do řady nepatří?

- najdi obrázek, který je jiný než ostatní a škrtni ho

 

Kytičková rozcvička

- zkus si maminkou doma zacvičit podle pokynů a protáhni si tělo, abys byl připravený/ná na jaro :-)

- všechny cviky dělej pomalu, opatrně, pod dozorem rodiče a tak, aby tě to nebolelo

 

 

V posledním sloupečku mají děti místo, aby si zaškrtly, které úkoly se jim podařilo splnit.

Nemusíte zvládnout všechny úkoly, pokuste se pracovat každý den na něčem alespoň chviličku, vlastním tempem, ale po návratu do školky (po otevření školských zařízení) budeme požadovat od předškolních dětí jako důkaz zapojování do distanční výuky:

 

  • vytištěné a podepsané a vyplněné hodnocení týdenního plánu
  • jeden nebo dva pracovní listy – vyhotovené a podepsané. (tenhle týden je to pracovní list Květiny)