Nejprve jsme se správně oblékli do sněhu a mrazu.
Hodně zábavy jsme zažili s čepicemi, které si děti ozdobily veselými či smutnými obličeji, naučili jsme se legrační písničku, kterou opakujeme každý den , když se strojíme na procházku, vyzdobili jsme si papírové kulichy, vyrobili rukavice . Počítali jsme do pěti, opakovaly názvy jednotlivých prstů.

kastanci v unoru 01 kastanci v unoru 03 kastanci v unoru 05 kastanci v unoru 12
 camera Další foto...      

Po jarních prázdninách jsme trénovali na zimní olympiádu. Zkoušeli jsme lyžovat, hrát hokej dokonce i venku " jako" bruslit. Skoro každý den jsme si užili legraci v tělocvičně. Přála bych Vám vidět akrobatické prvky, které si děti vymýšlely. Ve třídě poznávaly náčiní, ochranné pomůcky , sestavovaly sportovce ze tří částí, užily si hru s magnety a moukou. Vyrobili jsme si Českou státní vlajku a učili se správně povzbuzovat české sportovce.:-)
Když jsme vše natrénovali, vyrazili jsme v pátek na tu naši školkovou olympiádu.
Poslechli jsme si hymnu, slavnostně nastoupili a zasportovali. Nechyběl diplom a medaile.
Bylo to moc prima dopoledne.

kastanci v unoru 37 kastanci v unoru 39 kastanci v unoru 45 kastanci v unoru 51
 camera Další foto...      

Od sportu je jen kousek k lidskému tělu. Tomu jsme se věnovali posledních 14 dní.
Děti znají básničku, písničku, pojmenují jednotlivé části lidského těla. Kdo chtěl, toho jsme obkreslili na balící papír, aby se mohl dokreslit..Lechtalo to a byla to švanda.
Také jsme se zaměřili na potraviny, které jsou zdravé a nezdravé, prospívají nebo škodí lidskému zdraví. Pomohl nám i program Hrátky zdravé pětky, kdy si děti mohly ze zeleniny poskládat obrázek a ochutnat tak i to, co je normálně moc neláká. Oslavili jsme několik narozenin a svátků dětí. Těšíme se , co nového nám přinese březen.

kastanci v unoru 59 kastanci v unoru 26 kastanci v unoru 75 kastanci v unoru 77
 camera Další foto...      

Za Kaštánky Monika

Do školky přijela lektorka celorepublikového programu Zdravá pětka. Děti společně při různých hrách poznávaly a rozlišovaly zdravé a nezdravé potraviny, hovořily o zdravém životním stylu, tančily a cvičily, sestavovaly z připravených kousků zeleniny obrázky. Společně jsme si užili pěkné dopoledne a doplnili si naše téma o zubech novými poznatky.

lipanci brezen 02 lipanci brezen 07 lipanci brezen 12 lipanci brezen 20
 camera Další foto...      

Návštěva knihovny - Emil a Ida (Astrid Lindgrenová). Poslech příběhů dvou sourozenců ze statku v Kocouří. Děti se seznámily s novými slovy - pukavec, mucholapka, skopičina, děvečka, pacholek, se rčením - chodit o žebrácké holi. Zasmáli jsme se společně vtipným situacím v příbězích a děti si zahrály príma hry-hledání vajíček a pukavců, co obnáší chození o žebrácké holi a honičku mezi mucholapkami.

lipanci brezen 30 lipanci brezen 31 lipanci brezen 44 lipanci brezen 47
 camera Další foto...      

Ivana Dachovská

Téma : Čepice a rukavice, kdyby přišla fujavice"

Prožila jsem s dětmi 3 neuvěřitelně tvořivé dny - děti s velkou chutí a elánem vyráběly různými výtvarnými technikami zimní oblečení - čepici, rukavici a šálu. Motivací jim byly 3 pohádkové příběhy, které se dětem líbily a soustředěně poslouchaly : "Proč zajíček Mrkvička chvíli nic neslyšel" , "O pěti prstech" a "O Kateřince a tlustém červeném svetru".

javornici unor 02 javornici unor 01 javornici unor 03

Naučili jsme se básničku "Zimní oblékání" a písničku s pohybem : "Zimní".

Procvičili jsme jemnou motoriku a děti jsem se snažila naučit i dokončení rozdělaného úkolu - pracovní list na hledání dvojic ( to byl pro děti trochu oříšek).

Také jsme stihli tématické cvičení - škoda, že nám zbyl čas jenom 1x, protože cvičení v tělocvičně ZŠ všichni milují.

Za třídu "javorníčků" - Eva

Naše téma: strom pro zvířátka i pro lidi

Společné zamyšlení nad stromem, který poskytuje příbytek mnoha živočichům, stín a kyslík lidem a surovinu na otop a materiál k výrobě nábytku. Společně jsme pracovali s obrázky, povídali jsme si, učili se a hráli si. Rozeznávali jsme různé druhy materiálů, ze kterých jsou vyrobeny různé věci. Děti se dozvěděly, jak se o stromy v zimě staráme a jak není správné stromy ničit a lámat.

strom pro zvirata i cloveka 02 strom pro zvirata i cloveka 04 strom pro zvirata i cloveka 05 strom pro zvirata i cloveka 06
 camera Další foto...      

Co by nastalo po vykácení všech stromů na naší planetě Zemi?

Naučný program-První pomoc zábavně.

Ivana Dachovská

Ve spolupráci se základní školou si naše děti zkusily, jak si lze hrát s hračkami roboty. K dispozici měly 5 robotů sestavených z Lega, pro roboty pomohly sestavit dráhu a už se jezdilo. Děti se musely domlouvat a střídat se, aby si to opravdu každý vyzkoušel. Hudba budoucnosti? Děti se nebojí a tak to každému za chvilku šlo...

roboti ve skolce 01 roboti ve skolce 04 roboti ve skolce 14 roboti ve skolce 18
 camera Další foto...      

Ivana Dachovská