Celý týden jsme si povídali o koloběhu vody, o tom, kam putuje pramínek. Dělali jsme pokusy s vodou: odpařování a zkapalnění, plave-neplave. Společně jsme si koloběh vytvořili z papíru-děti si vyzkoušely techniku tisku barvy rozetřené na plechu. Ze stavebnic postavily horu s vodopádem z látky. Na pískovišti jsme společné vyhloubili koryto a rybník a vytvořili řeku s vodou. Povídali jsme si o vodním biotopu, na vycházce jsme pozorovali u rybníka vážky, vodoměrky, labutí rodinku, kačky, ryby. Adélka s Tomem oslavili svoje narozeniny.

od praminku k rece 03 od praminku k rece 17 od praminku k rece 15 od praminku k rece 28
 camera Další foto...      

Ivana Dachovská

Blíží se prázdniny a s nimi i doba výletů a cestování. Povídali jsme si jakým zpūsobem a kam můžeme cestovat, hráli si na dopravu, kreslil a vyráběli dopravní prostředky,  řešili dopravní situace. Jeli jsme na výlet do Babiččina dvorečku. Počasí nám přálo, program se  zvířátky se nám líbil, oběd připravený našimi pí. kuchařkami nám chutnal, takže pohoda a hodně zážitků.  Oslavili jsme Den dětí  hudebním programem, při kterém jsme si poslechli a zazpívali spoustu dětských písniček. Prožili jsme poslední  návštěvu knihovny, také  jsme ukončili program Malá technická univerzita lekcí Malý plynař.   

Pomalu nám nám končí školní rok a nastává doba loučení...

lipanci cestujeme 04 lipanci cestujeme 14 lipanci cestujeme 24 lipanci cestujeme 47
 camera Další foto...      

Iva Medunová

Téma : "Jedeme-cestujeme ke Dni dětí"

Po celodenním výletě do Licibořic a vyprávění o dopravních prostředcích jsme v tomto tématu pokračovali. Děti  slyšely pohádku "O semaforu, který nechtěl cvičit" a "O nákladním vlaku". Zvládli jsme písničku "Vláčkové rondo", ke které jsme nacvičili i pohyb - to je vždycky velká legrace. Děti měly k dispozici velké dopravní značky, tak si s nimi ve třídě dělaly různé dráhy, zkoušely různé dopravní situace a tak už vědí, co některé (základní) značky znamenají. Z některých stavebnic jsme postavili různé dopravní prostředky a udělali malou výstavku.

Pracovním listem některé děti procvičovaly jemnou motoriku - vlny a také základní geometrické tvary (tady ještě děti mají značné rezervy)

javornicci 27 30 5 01 javornicci 27 30 5 03 javornicci 27 30 5 06 javornicci 27 30 5 11
 camera Další foto...      

A protože 1.června mají všechny děti svůj den, tak nám do MŠ přivezl překvapení pan L.Hrdlička, který měl pro děti moc hezký hudební pořad. A také jsme slavili narozeniny naší Emičky.

A  teď už pomalu budeme dále "cestovat" k závěru školního roku. Začneme chystat besídku pro rodiče (plánujeme na 18.6.) a hlavně se těšit na sluníčko a lepší počasí.

Za třídu "javorníčků" - Eva

Vypravili jsme se dvěma autobusy za zvířátky do Licibořic. Děti na dvorečku posvačily, každá třída s průvodkyní a učitelkami viděla, jak žijí zvířátka v ekologickém hospodářství rodiny Blažkovi. Koníci, ovečky, kozy, lamy, prasátka, kráva, oslík, pes, kočičky, ale i křepelky, bažanti, mufloni, daňci, pštrosi a papoušci, želvičky - tahle všechna zvířátka jsme viděli a některá jsme si i pohladili, nakrmili, napojili. Děti si ochutnaly kravský sýr, zkusily si, jaké to je "sedět v koňském sedle", na koňském povoze. Poobědvali jsme na dvorečku i naší sekanou.To byla bašta, díky, paní kuchařky! Zázemí, ochota personálu, pitný režim, perníček pro každé dítě, lavor s mydlinkami na mytí rukou, záchod - velká jednička.

babiccin dvorecek 03 babiccin dvorecek 10 babiccin dvorecek 20 babiccin dvorecek 25
 camera Další foto...      

Ivana Dachovská

Po oslavách svátku jara jsme se rozhodly věnovat se environmentální výchově - seznamovat děti s vesmírem, planetami, naší modrou planetou Zemí. Vytvořili jsme si vesmír , sestrojili raketu, kterou jsme obletěli celý svět, prohlédli si naši planetu z výšky. Děti vědí, jak důležitá je pro nás voda, vzduch, teplo, slunce. Zkoušíme šetřit energie, třídíme odpad, staráme se o rostliny ve třídě, pozorujeme vše živé i neživé na procházkách, na zahradě, snažíme se neubližovat, neničit.
V pátek 26.4. jsme pak týden zakončili společnou oslavou Dne Země na naší zahradě, tvořením přírodních kulatých mandal, hrátkami s bublifukem, tančením a radováním se z darů přírody.

kastanci 4 5 02 kastanci 4 5 10 kastanci 4 5 20 kastanci 4 5 24
 camera Další foto...