Jaro a konec školního roku v mateřince

Květen začal teplým, téměř letním počasím. A protože se blížil Den matek, zaměřili jsme se právě na naše nejmilovanější maminky. Ale i na ostatní členy rodiny a na jejich role. Den matek jsme společně oslavili plavbou parníkem, kde jsme strávili příjemné odpoledne. Povídali jsme si o tom, kde rodiče pracují, co potřebují ke své práci, jak se jejich profese nazývají. Starší děti navštívily truhlářskou dílnu v Cholticích, aby viděly, co všechno truhlářské řemeslo obnáší.

Květen se pomalu blížil je konci, a protože 1. červen je Mezinárodním dnem dětí, užili jsme si dopoledne plné legrace v zábavném centru TONGO v Hradci Králové. Děti byly nadšené a měly doma určitě o čem povídat. První páteční dopoledne v červnu jsme, v rámci oslav MDD, navštívili zámek v Cholticích, kde pro nás nachystali Vodnickou pohádku. V souvislosti s probíhajícími oslavami jsme si s dětmi povídali o přátelství, o nutnosti pomáhat ostatním, i o tom, že ve světě žije spousta dětí, které každodenní pomoc potřebují.

Začátkem června naši předškoláci jeli do Pardubic, do Domu hudby, kde byl pro nás připraven výchovný koncert.

Cílem letošního celodenního výletu byla Kunětická hora. Ve zdejší perníkové chaloupce jsme si vyslechli netradiční pojetí pohádky O Jeníčkovi a Mařence, každý si odnesl perník a v přírodě nám opravdu chutnalo.

Zábavy a legrace bylo skutečně hodně a to nejen na výletech, ale i při každodenních vycházkách oborou, při hrách na "domečkách", "Titaniku" nebo na zahradě mateřské školy.

Protože se blížil konec školního roku, chtěli jsme se podělit s rodiči o to, co jsme se za celý rok naučili a k tomu nám výborně posloužily besídky jednotlivých oddělení MŠ. Děti se opravdu snažily a na jejich výkonech to bylo jistě vidět. Díky patří i panu starostovi a místostarostovi městysu Choltice, kteří se rozloučili s předškoláky a popřáli jim hodně úspěchů ve škole.

Poslední červnový čtvrtek se ve školce konalo tradiční poslední spaní předškoláků, tentokrát ve znamení lesních skřítků a víl.

Na závěr nezbývá, než poděkovat všem za celoroční spolupráci a popřát krásné, slunečné letní prázdniny.