Skřítek všude, kam se podíváš....

😁 Děti si svého skřítka mohly namalovat, vymyslet mu jméno a dnes si i se svou loutkou popovídat a zahrát . Stále se poznáváme, snažíme si vytvořit pravidla, která nám budou vyhovovat. Četli jsme příběh o skřítkovi, který odešel do města, byl osamělý, ale nakonec si našel lidského kamaráda. Jsou to příběhy na pokračování, budou nás provázet celý rok. Hodně času trávíme venku, stihli jsme hry na zahradě, dlouhou procházku v oboře, viděli jsme slepýše, postavili jsme si skřítky ze žaludů a listí. Atmosféra ve třídě tvořivá, debata hlučná, dost často konflikty mezi kluky, ustoupit nechce žádný. Čeká nás spousta práce 😁😃

V pondělí se těšte na 1.sportovni školičku 👍

 skritci 5 9 9 02  skritci 5 9 9 04  skritci 5 9 9 07  skritci 5 9 9 12
 camera Další foto...      

Monika Dubská