Než jsme se nadáli, Vánoce jsou už za námi. Hned v pondělí jsme si o nich hodně povídali a hlavně si nakreslili, jak to bylo u nás doma.V úterý jsme si společně moc hezky pohráli s hračkou od Ježíška, kterou jsme si přinesli do školky. Každý pak svoji hračku v kroužku představil a popsal všem kamarádům.

Od středy jsme se už chystali na Tři krále-četli jsme o nich příběhy, umíme básničku a písničku, víme co nesli do Betléma a také co je "tříkrálová sbírka". Splnili jsme 2 tématické úkoly na rozvoj zrakového vnímání a orientaci na ploše papíru. Vyrobili jsme si královské koruny, 3 krále namalovali-to nás tedy bavilo moc a také už bezpečně poznáme písmeno K+M+BTéměř každý den jsme si zpestřili pohybovou hrou a týden zakončili velkým cvičením v tělocvičně. Oslavili jsme Emmičku a Jáchymka.

Počasí nám moc nepřálo,těšíme se, že nám zima ještě přinese sníh. A na závěr ještě prosba rodičům dětí-leváků, dejte jim do MŠ kvalitní nůžky pro leváky - děkujeme.

Motylci 3 7 1 02 Motylci 3 7 1 03 Motylci 3 7 1 12 Motylci 3 7 1 27
 camera Další foto...      

Eva Nevolová