Podzimní usínání

Proč už nelétají včelky, motýlci? Kam se poděli broučci a mravenci? Co dělá v podzimním období veverka, ježek a další živočichové? Odpovědi jsme hledali v encyklopediích,četbou naučných textů a  pohádky "O poslední vlaštovce", při společných rozhovorech, didaktických hrách a hlavně pozorováním přírody na vycházkách. Všechny naše aktivity směřovaly k pochopení některých přírodních souvislostí a závislostí. V pátek jsme naše poznatky uplatnili při celoškolní hře, kterou nám připravili starší kamarádi ze třídy "Motýlci".

Broucci 22 26 11 01 Broucci 22 26 11 05 Broucci 22 26 11 07 Broucci 22 26 11 13
 camera Další foto...      

Iva Medunová