DIVADLO KREJČÍKA HONZY  19.9.2019  8.00 hod.
 „Jak náš žebříček o šprušle přišel“

 DIVADÉLKO ŠTERNBERG  16.10.2019  8.15 hod.
 „Perníková chaloupka, Červené klubíčko, O slepičce a kohoutkovi“

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ  22.10.2019  8.00 hod.
(portrétová fotografie-do půl pasu)

 AGENTURA ULBERTOVÁ  24.10.2019  8.30 hod.
 „Český rok“ - hudební pořad A. Kubínové

 AGENTURA PERNŠTEJNI  14.11.2019  8.15 hod.
 „Strach má velké oči"

 DŘEVÍČKOVA DÍLNIČKA  22.11.2019  8.00 hod.
 „Tvořivá podzimní dílna“ – děti po odděleních
 
 DIVADLO ŠEHEREZÁDA  26.11.2019  8.15 hod.
 „ Jak se čertík Lucíšek naučil poctivé řemeslo“

 ŠKOLA V POHYBU            29.11.2019  8.00 hod.
 Předškoláci z MŠ společně s 1.stupněm ZŠ v tělocvičně (akce na 1 hodinu)
 
 DIVADLO KOLOBĚŽKA  19.12.2019  8.30 hod.
 „Pohádka o veselém vánočním stromečku“

MARSTAFIT – „Vědecké laborky“  8.1.2020  9.30 hod.
(postupně všechna oddělení : 9.30.,10.30.,12.30-III.oddělení)

 D.Čemusová – Hudební pořady pro děti  16.1.2020  8.30 hod.
 „Muzikantský rok“

 BUBNOVÁNÍ V KRUHU  5.3.2020  8.00 hod.
 bubnování dětí – 2(3) skupiny, pod vedením profesionálů (v tělocvičně ZŠ)

 SKUPINOVÉ FOTOGRAFIE DĚTÍ  16.3.2020  8.00 hod.
(celá postava, nic zeleného na sobě!!!)

 MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA  23.3.2020  8.30 hod.
 (projektové dopoledne pro předškoláky – téma : „Malý stavitel města“ a „Malý zpracovatel   dpadů“)

 DIVADLO KOLOBĚŽKA  31.3.2020  8.30 hod.
 „Ježibaba Kolomajzna slaví Velikonoce“

 VÝCHOVNÝ KONCERT  3.4.2020  7.45 hod.
 (pan Drahotský – nabídka ZŠ)

 DIVADLO ŠEHEREZÁDA  21.4.2020  8.15 hod.
 „Zebra na přechodu“

 CELODENNÍ VÝLET PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ DO PARKU
 MIRÁKULUM:  PROJEKTOVÉ DOPOLEDNE
 14.5.2020  7.30 hod:
 podrobnosti budou upřesněny před akcí na nástěnkách v MŠ
 
 CELODENNÍ VÝLET DO ZOO JIHLAVA  26.5.2020  8.00 hod:
 Podrobnosti budou upřesněny před akcí na nástěnkách v MŠ.
 
 DIVADLO KREJČÍKA HONZY  1.6.2020  9.30 hod.
 „Den dětí“

 CENTRUM KOSATEC PARDUBICE   8.6.2020   7.45 hod.
  zážitkový seminář pro předškoláky – dopolední akce

 

Ostatní akce budou zveřejňovány s předstihem v průběhu roku, podle aktuální nabídky. Sledujte ve vlastním zájmu pravidelně nástěnky v MŠ a webové stránky.