Zápis dětí do MŠ Choltice na školní rok 2019 / 2020

Ředitelka mateřské školy Choltice a městys Choltice vyhlašují zápis dětí do MŠ pro školní rok 2019-2020.

Přihlášky si mohou rodiče osobně vyzvednout přímo v mateřské škole ve dnech 2. až 3. května 2019, v době od 7.00 do 15.00 hodin.
Rodiče, kteří budou mít zájem dávat děti do naší MŠ až v prvních měsících roku 2020, si vyzvednou přihlášku také v tomto termínu, tj. 2.5. - 3.5. 2019.

Vyplněné přihlášky, potvrzené dětským lékařem přinesou rodiče zpět do mateřské školy, nejpozději do 10.května 2019.

Přijďte se podívat i s dětmi do naší školky, těšíme se na Vás!

 

Zapojení mateřské školy do projektu EU

Naše mateřinka se zapojila do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Přelouč (MAP).

Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=9498&menu=9491
http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=10809

euopvk