Od pondělí 12. dubna se do naší MŠ vrátí všechny předškolní děti ze třídy „lodiček“ a „letadel“ 😀

 • Účast na prezenčním vzdělávání je podmíněna negativním antigenním testem na zjištění přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, resp. PCR testem. Testování antigenními testy bude zajišťovat škola.
 • Testování se netýká dětí, kterým od ukončení očkování uběhlo 14 dní  a těch, kterým od pozitivního PCR testu neuplynulo 90 dní. V případě očkování musí zákonný zástupce do školy doručit certifikát o očkování, v případě nedávno prodělaného onemocnění Covid-19 je potřeba hned po příchodu předložit potvrzení lékaře.
 • Děti v mateřské škole nemusí používat roušky.
 • Zaměstnanci budou používat respirátory.

Informace k testování v mateřské škole :

 • otestovat se musí všechny děti, které přijdou do školy, kromě výše uvedených výjimek
 • použity budou neinvazivní testy, kdy bude proveden výtěr ze sliznice pouze ze špičky nosu  – podrobnější informace najdete na webu MŠMT
 • testování budou organizovat pověření pedagogové z naší školky v pondělí a ve čtvrtek (pokud bude v těchto dnech dítě chybět, bude otestováno 1. den po příchodu do školky)
 • výtěr z nosu provede zákonný zástupce dítěte či jím pověřená osoba, případně učitelka, pokud se tak dohodnou (návod na testování : testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole)
 • doprovázející osoba může počkat na výsledek testu
 • bude-li výsledek testu pozitivní, dítě odchází domů a musí na PCR test (v případě čtvrtečního testů odchází domů celá jeho třída)
 • pokud je PCR test po čtvrtečním antigenním testu pozitivní, celé třídě je nařízena karanténa, pokud je negativní, všichni se vrátí do školky

Nesouhlas zákonného zástupce dítěte s testem :

 • pokud nebude dítě z MŠ otestováno, nesmí do školky
 • když se dítě či žák testování nezúčastní, musí být jeho absence omluvena dle školního řádu stejně jako každá jiná absence
 • školka nemá povinnosti pro tyto děti zajistit distanční vzdělávání

Provoz školní jídelny v MŠ :

 • pro žáky, kteří budou chodit do školy, bude zajištěno stravování běžným způsobem 

Další informace k provozu :

 • rodiče přivedou děti do MŠ v době od 6.15 do nejdéle 8.00 hod., vstup povolen pouze  s respirátorem
 • testovat se bude v šatně TV – ZŠ Choltice
 • děti budou rozděleny do 2. a 3. třídy a bude minimalizováno jejich potkávání během celého dne, zachována homogenita skupiny
 • další podrobné informace najdete na webu MŠMT
 • prosíme rodiče, kteří nebudou své děti do MŠ za těchto podmínek dávat aby to oznámili na mobil MŠ : 731 868 018. Je to pro nás důležité z organizačních důvodů
 • přineste do MŠ závazný materiál distanční výuky Vašich dětí

Děkuji – Eva N.