Od pondělí 12. dubna se do naší MŠ vrátí všechny předškolní děti ze třídy „lodiček“ a „letadel“ 😀

 • Účast na prezenčním vzdělávání je podmíněna negativním antigenním testem na zjištění přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, resp. PCR testem. Testování antigenními testy bude zajišťovat škola.
 • Testování se netýká dětí, kterým od ukončení očkování uběhlo 14 dní  a těch, kterým od pozitivního PCR testu neuplynulo 90 dní. V případě očkování musí zákonný zástupce do školy doručit certifikát o očkování, v případě nedávno prodělaného onemocnění Covid-19 je potřeba hned po příchodu předložit potvrzení lékaře.
 • Děti v mateřské škole nemusí používat roušky.
 • Zaměstnanci budou používat respirátory.

Informace k testování v mateřské škole :

 • otestovat se musí všechny děti, které přijdou do školy, kromě výše uvedených výjimek
 • použity budou neinvazivní testy, kdy bude proveden výtěr ze sliznice pouze ze špičky nosu  – podrobnější informace najdete na webu MŠMT
 • testování budou organizovat pověření pedagogové z naší školky v pondělí a ve čtvrtek (pokud bude v těchto dnech dítě chybět, bude otestováno 1. den po příchodu do školky)
 • výtěr z nosu provede zákonný zástupce dítěte či jím pověřená osoba, případně učitelka, pokud se tak dohodnou (návod na testování : testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole)
 • doprovázející osoba může počkat na výsledek testu
 • bude-li výsledek testu pozitivní, dítě odchází domů a musí na PCR test (v případě čtvrtečního testů odchází domů celá jeho třída)
 • pokud je PCR test po čtvrtečním antigenním testu pozitivní, celé třídě je nařízena karanténa, pokud je negativní, všichni se vrátí do školky

Nesouhlas zákonného zástupce dítěte s testem :

 • pokud nebude dítě z MŠ otestováno, nesmí do školky
 • když se dítě či žák testování nezúčastní, musí být jeho absence omluvena dle školního řádu stejně jako každá jiná absence
 • školka nemá povinnosti pro tyto děti zajistit distanční vzdělávání

Provoz školní jídelny v MŠ :

 • pro žáky, kteří budou chodit do školy, bude zajištěno stravování běžným způsobem 

Další informace k provozu :

 • rodiče přivedou děti do MŠ v době od 6.15 do nejdéle 8.00 hod., vstup povolen pouze  s respirátorem
 • testovat se bude v šatně TV – ZŠ Choltice
 • děti budou rozděleny do 2. a 3. třídy a bude minimalizováno jejich potkávání během celého dne, zachována homogenita skupiny
 • další podrobné informace najdete na webu MŠMT
 • prosíme rodiče, kteří nebudou své děti do MŠ za těchto podmínek dávat aby to oznámili na mobil MŠ : 731 868 018. Je to pro nás důležité z organizačních důvodů
 • přineste do MŠ závazný materiál distanční výuky Vašich dětí

Děkuji – Eva N.

 

Zapojení mateřské školy do projektu EU

Naše mateřinka se zapojila do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Přelouč (MAP).

Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=9498&menu=9491
http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=10809

euopvk

 

 

 DIVADLO KREJČÍKA HONZY  19.9.2019  8.00 hod.
 „Jak náš žebříček o šprušle přišel“

 DIVADÉLKO ŠTERNBERG  16.10.2019  8.15 hod.
 „Perníková chaloupka, Červené klubíčko, O slepičce a kohoutkovi“

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ  22.10.2019  8.00 hod.
(portrétová fotografie-do půl pasu)

 AGENTURA ULBERTOVÁ  24.10.2019  8.30 hod.
 „Český rok“ - hudební pořad A. Kubínové

 AGENTURA PERNŠTEJNI  14.11.2019  8.15 hod.
 „Strach má velké oči"

 DŘEVÍČKOVA DÍLNIČKA  22.11.2019  8.00 hod.
 „Tvořivá podzimní dílna“ – děti po odděleních
 
 DIVADLO ŠEHEREZÁDA  26.11.2019  8.15 hod.
 „ Jak se čertík Lucíšek naučil poctivé řemeslo“

 ŠKOLA V POHYBU            29.11.2019  8.00 hod.
 Předškoláci z MŠ společně s 1.stupněm ZŠ v tělocvičně (akce na 1 hodinu)
 
 DIVADLO KOLOBĚŽKA  19.12.2019  8.30 hod.
 „Pohádka o veselém vánočním stromečku“

MARSTAFIT – „Vědecké laborky“  8.1.2020  9.30 hod.
(postupně všechna oddělení : 9.30.,10.30.,12.30-III.oddělení)

 D.Čemusová – Hudební pořady pro děti  16.1.2020  8.30 hod.
 „Muzikantský rok“

 BUBNOVÁNÍ V KRUHU  5.3.2020  8.00 hod.
 bubnování dětí – 2(3) skupiny, pod vedením profesionálů (v tělocvičně ZŠ)

 SKUPINOVÉ FOTOGRAFIE DĚTÍ  16.3.2020  8.00 hod.
(celá postava, nic zeleného na sobě!!!)

 MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA  23.3.2020  8.30 hod.
 (projektové dopoledne pro předškoláky – téma : „Malý stavitel města“ a „Malý zpracovatel   dpadů“)

 DIVADLO KOLOBĚŽKA  31.3.2020  8.30 hod.
 „Ježibaba Kolomajzna slaví Velikonoce“

 VÝCHOVNÝ KONCERT  3.4.2020  7.45 hod.
 (pan Drahotský – nabídka ZŠ)

 DIVADLO ŠEHEREZÁDA  21.4.2020  8.15 hod.
 „Zebra na přechodu“

 CELODENNÍ VÝLET PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ DO PARKU
 MIRÁKULUM:  PROJEKTOVÉ DOPOLEDNE
 14.5.2020  7.30 hod:
 podrobnosti budou upřesněny před akcí na nástěnkách v MŠ
 
 CELODENNÍ VÝLET DO ZOO JIHLAVA  26.5.2020  8.00 hod:
 Podrobnosti budou upřesněny před akcí na nástěnkách v MŠ.
 
 DIVADLO KREJČÍKA HONZY  1.6.2020  9.30 hod.
 „Den dětí“

 CENTRUM KOSATEC PARDUBICE   8.6.2020   7.45 hod.
  zážitkový seminář pro předškoláky – dopolední akce

 

Ostatní akce budou zveřejňovány s předstihem v průběhu roku, podle aktuální nabídky. Sledujte ve vlastním zájmu pravidelně nástěnky v MŠ a webové stránky.