Zahajovací schůzka pro všechny rodiče (kromě rodičů nově nastupujících dětí)

bude v naší MŠ ve STŘEDU  4. září  2019 od 16.30 hodinÚČAST  NUTNÁ !!

  • s rodiči budou prodiskutovány nejčastější problémy, a budou seznámeni se změnami ve „Školním řádu MŠ Choltice“
  • dále : informace ke školnímu stravování, plaveckému výcviku, solné jeskyni, pískání na flétničky, sportovní aktivita "Sportovní školička", práce s interaktivní tabulí, kroužek angličtiny a další důležité informace.
  • závěrečná diskuse, připravte si Vaše připomínky, náměty…

Schůzka je pouze pro rodiče, své děti ani jejich sourozence nevoďte

 

Zahajovací schůzka pro všechny rodiče nově nastupujících dětí

bude v naší MŠ v PONDĚLÍ  26. srpna  2019 od 16.00 hodinÚČAST  NUTNÁ !!

Rodiče budou seznámeni se :

  • „Školním řádem MŠ Choltice“
  • „Směrnicí o stanovení úplaty“
  • „Školním vzdělávacím programem“naší MŠ
  • dále : informace ke školnímu stravování, plaveckému výcviku, solné jeskyni a další důležité informace. Diskuse,Vaše připomínky, náměty…

Schůzka je pouze pro rodiče, své děti ani jejich sourozence nevoďte

Eva Nevolová, ředitelka školy

 

Výsledky přijímacího řízení do MŠ CHOLTICE školní rok 2019/2020

Na základě § 34, odst.3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění ředitelka mateřské školy rozhodla o přijetí /nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole takto:

Eva Nevolová, ředitelka školy

 

Zapojení mateřské školy do projektu EU

Naše mateřinka se zapojila do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Přelouč (MAP).

Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=9498&menu=9491
http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=10809

euopvk

 

 

20.9.2018   8.00 hod. DIVADLO KREJČÍKA HONZY „Co se vleče neuteče“
(2.skupina jsou děti 1.a 2.třídy od 9.00 hod.)
10.10.2018  8.15 hod. DIVADÉLKO ŠTERNBERG „Šípková Růženka, Pejsek a kočička,
Zajíc,liška a kohout“
17.10.2018  7.45 hod. DÝŇOVÝ SVĚT dopolední akce – výlet autobusem,
odjezd od MŠ v 7.45 hod
1.11.2018  8.15 hod. AGENTURA PERNŠTEJNI „Pohádka dračí aneb trable s princeznou"
26.11.2018  8.30 hod. DIVADLO KOLOBĚŽKA „Trampoty čerta Huberta“
12.12.2018  8.00 hod. KOČOVNÉ DIVADLO „Kašpárek jde do Betléma“
8.1.2019  8.15 hod. DIVADLO U DVOU SLUNCÍ „Kocourek Mourek“
31.1.2019  8.15 hod. UČÍME ZÁBAVNĚ „První pomoc zábavnou formou“
26.2.2019  8.00 hod. VÝUKOVÝ PROGRAM „Hrátky zdravé 5“ – děti po odděleních
19.3.2019  8.15 hod. DIVADLO KOZLÍK „O šípkové Růžence“
4.3.2019  8.00 hod. FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ (portrétová fotografie)
19.3.2019  8.15 hod. DIVADLO KOZLÍK „O šípkové Růžence“
20.3.2018  7.45 hod. VÝUKOVÝ PROGRAM
„ZVÍŘATA“ A „PAPÍR“
V EKOCENTRU PALETA PARDUBICE
pojedou děti z II. a III.oddělení,
odjezd od MŠ v 7.45 hod.
4.4.2019  8.30 hod. POHÁDKY VÍLY SRDÍČKO VÉ „Míša, Máša a Velikonoce“
17.4.2019  8.15 hod. DIVADLO ŠEHEREZÁDA „O zemi na Zemi“
3.5.2019  8.00 hod. VÝCHOVNÝ KONCERT (pan Drahotský – nabídka ZŠ)
17.5.2019  8.00 hod. SPORTOVNÍ DOPOLEDNE (v rámci měsíce náborů, pod vedením profesionálů, pro všechny děti naší MŠ,
na fotbalovém hřišti u MŠ)
21.5.2019  8.15 hod. CELODENNÍ VÝLET S PROGRAMEM NA
BABIČČINĚ DVOREČKU V LICIBOŘICÍCH
podrobnosti budou upřesněny před akcí
na nástěnkách v MŠ, odjezd od MŠ v 8.15 hod
30.5.2019  8.00 hod. AGENTURA LH „Koncert ke Dni dětí“

 

Ostatní akce budou zveřejňovány s předstihem v průběhu roku, podle aktuální nabídky. Sledujte ve vlastním zájmu pravidelně nástěnky v MŠ a webové stránky.