"V kouzelné školičce schované za vrátky, tichounce čekají na děti pohádky ..."

Mimořádné opatření kvůli koronaviru

S ohledem na  příznivý vývoj epidemie coronaviru bude na základě rozhodnutí zřizovatele obnoven provoz mateřské školy 18.5.2020

Vážení rodiče, trvalé příkazy za školné a stravné na měsíc duben zůstávají.
Hotové platby bude v MŠ vybírat paní I.Říhová dne 15.4.2020 v době od 7.00 do 9.00.

Děkujeme za pochopení a dodržení termínu.

Eva Nevolová

Snížení úplaty z důvodu mimořádných opatření za měsíce duben a květen

Z důvodu přerušení provozu naší MŠ se úplata za měsíc duben 2020 bude vracet v plné výši , za měsíc květen bude snížena na částku 250 Kč.

Vratky zákonným zástupcům, kteří platí úplatu ve standartní výši budou poskytnuty v červnu při závěrečném vyúčtování stravného a úplaty.

Eva Nevolová

Pozdrav z mateřinky

Nastává velikonoční čas. Někdo slaví velikonoční svátky jako svátky jara, pro někoho jsou to svátky církevní. V letošním roce však budou pro nás všechny jiné, něco se velmi změnilo… Místo jarního naladění se střídají pocity obav, smutku, chaosu, s pocity optimismu a víry, že se vše podaří zvládnout a bude zase lépe.

Když sedím ve své kanceláři, je v naší mateřince tak nějak divně pusto. A já si uvědomuji, jak moc nám chybí naše děti a ten běžný-každodenní školkový „mumraj“(a jsem přesvědčená, že tak to cítí všichni zaměstnanci).

Myslíme na Vás, i když Vám neposíláme žádné úkoly. A taky víme, že toto období pro Vás rodiče i děti není vůbec jednoduché.

Plánovali jsme v letošním roce procestovat společně celý svět, ale moc jsme toho nestihli… Daleko jsme se nedostali. Po Česku, Arktidě a Antarktidě jsme ukončili naši cestu v „Zemi koronaviru“ a ta opravdu nebyla v plánu…

Možná už letos víc procestovat nestihneme, ale určitě se brzy v naší školičce sejdeme ve zdraví a konec školního roku si užijeme o to více.

Mějte se všichni co nejlépe, přeji vám radost, zdraví  a stálou naději J

Eva Nevolová

Pokud někdo bude mít čas a chuť tvořit, posílám malý „Velikonoční nápadník

Pomůcka pro rodiče předškoláků

Letos poprvé probíhá zápis budoucích prvňáčků bez dětí. Předškoláci nebudou ve školkách systematicky připravováni a velká část přípravy se přenesla na rodiče. Jako pomůcka pro rodiče přeškoláků může posloužit e-book Chystáme se do 1. třídy.

 

Pro školní rok 2019/2020 nabízíme následující aktivity:

Zaměření školy na zdravý životní styl

 • stravujeme děti podle pravidel zdravé výživy,
 • třídíme odpad,
 • povídáme si o ekologii,
 • chráníme a uklízíme oboru,sbíráme kaštany pro zvěř,
 • trávíme co nejvíce času venku, poznáváme stromy, rostliny a zvířata,
 • hodně sportujeme, venku i v tělocvičně, jezdíme na plavecký kurz do Chrudimi a letos zkusíme poprvé i Přelouč,
 • letos opět budeme jezdit do Solné jeskyně v Pardubicích,
 • opět se chceme zapojit do sportovní přípravy dětí „Sportovní školička“, kterou podporuje VZP,
 • pro rodiče bude možnost přihlásit dítě na „ Kroužek angličtiny“ pod vedením lektorky, paní Olgy Šťastné,
 • budeme pokračovat v pravidelných návštěvách knihovny,
 • pro předškoláky máme připraveny 2 projektové dny „Malé technické univerzity“.

Kulturní program pro děti

Spolupráce s rodiči

 • maminky a tatínkové mohou být součástí dění ve školce,
 • usilujeme o komunikaci s rodiči a individuální přístup,
 • děti spoluvytvářejí denní pravidla,
 • nabídka oslavy Dne matek, zavěrečné besídky…
 • široké nabídky aktivit se děti mohou účastnit na základě vlastních rozhodnutí v průběhu celého dne.

Motto: "Dítě v naší mateřince není podřízeným, ale rovnocenným partnerem, naším cílem je šťastné dítě a spokojený rodič."  

Učíme se hravě

Naše MŠ  se zapojila do 2-letého projektu "Učíme se hravě" , který je spolufinancován Evropskou unií.

Takhle krásně prezentovala naši mateřinku paní učitelka Iva Medunová :-))

Dokumenty: