Pokračovali jsme v tématu: Moje milé Česko.

Děti si nakreslily postavy z bájí a pověstí , vytvořily si kulisy a loutky a zkusily rozehrát  roli Libuše, Horymíra,  Praotce Čecha, Šemíka...

Složily si papíry, vytvořily sešit a do něj vybraly obrázky krásných míst v Čechách, které nalepily. Zvládli jsme divadlo, sportovní školičku s nácvikem basketbalu a další dopolední výpravu, tentokrát do Svinčan.( 9 Km) 😀 V pátek tradičně tělocvična a legrácky s padákem, čas zbyl i na grafomotoriku a výrobu mapy naší republiky - srdce Evropy.

Upevnili jsme znalosti, děti vybízejí k činnostem... Spolu nás to baví 😀

Letadla 19 23 10 01 Letadla 19 23 10 06 Letadla 19 23 10 15 Letadla 19 23 10 17
 camera Další foto...      

Monika Dubská

Dráček Papíráček

U Mašinek nás celým týdnem provázel Dráček Papíráček 🪁. Naučili jsme se novou básničku a písničku, zdobili pomocí barevných víček dráčkovi ocásek, v tělocvičně pak překonali dračí let nad různými překážkami, na koberci jsme vytvořili dráčkům ocásky podle barev a velikosti, což nás moc bavilo.

Dráčka Papíráčka jsme si pak také vytvořili zapouštěním vodových barev do klovatiny a ocásky jsme mu navlékli pomoci plastové jehly, provázku a krepového papíru, což se nám líbilo. Prijelo k nám divadlo a my si užili pohádku.🙂

Společně jsme také oslavili narozeniny Davídka a svátek Beátky.

Masinky 19 23 10 01 Masinky 19 23 10 03 Masinky 19 23 10 06 Masinky 19 23 10 15
 camera Další foto...      

Karolína Obrovská

Tady jsme doma.

Domov znamená místo,  kde žiju. Dům, obec,  stát.  Už víme,  že jsme Češi,  žijeme v ČR.  Poznávali jsme některé symboly našeho státu.  Poslouchali jsme českou hymnu a symfonickou skladbu  B. Smetany - Vltavu. Její příběh jsme  výtvarně ztvárnili. Seznámili se s pověstí o praotci Čechovi. Povedla se nám kolektivní stavba z kostek -obec Choltice. Na vycházce jsme plnili úkol-zjistit,  kde najdeme v obci státní znak a znak Choltic. Také jsme pozorovali,  co dokážou silné a vytrvalé deště. Týden se nám vydařil.

lodicky 12 16 10 01 lodicky 12 16 10 02 lodicky 12 16 10 07 lodicky 12 16 10 13
 camera Další foto...      

Iva Medunová 

Tento týden jsme si povídali o České republice. Obtiskáním listů natřených temperovými barvami na papír jsme si vytvořili naši vlajku. Skládali jsme vlajku z pet víček, i z kartonového papíru. Povídali si o korunovačních klenotech a pak si každý udělal svou královskou korunu. Oslavili jsme Elenky narozeniny a Terezky svátek. Běhali jsme v tělocvičně a když nám to počasí dovolilo, tak i v oboře 🙂

masinky 12 16 10 02 masinky 12 16 10 05 masinky 12 16 10 08 masinky 12 16 10 09
 camera Další foto...      

Karabcová Diana 

Téma týdne - "Moje milé Česko". Víme jaké jsou naše státní symboly...

Vlajku jsme kreslili, skládali z pet víček, ze stavebnic, kreslili.

Hymnu jsme poslouchali - slova i jenom melodii a také Smetanovu "Vltavu". Trikolóru jsme si připoměli v písničce "Za 100 let" a ta se nám líbila moc - třeba se ji naučíme :-) Každý den jsme se seznámili s jednou českou pověstí - víme už, kdo byl praotec Čech, Horymír, Oldřich a Přemysl oráč. Naučili jsme se písničku "Tady jsme se narodili" a básničku "Státní znak". Sportovní školička v pondělí byla prima, jako vždycky.

Byl to hezký týden i když pro děti je toto téma trochu náročnější - při četbě českých pověstí jsem si uvědomila, kolik slov je pro děti naprosto neznámých, jak je těžké je namotivovat a zklidnit při poslechu vážné hudby. Ale myslím, že děti i já jsme to zvládli se štítem :))

Letadla 12 16 10 01 Letadla 12 16 10 02 Letadla 12 16 10 08 Letadla 12 16 10 09
 camera Další foto...      

Za letadla - Eva