Výlet Licibořice

"SLÁVA NAZDAR VÝLETU, NEZMOKLI JSME ,UŽ JSME TU", mohli jsme si zpívat z plných plic, protože na letošním výletě sluníčko svými paprsky a teplem opravdu nešetřilo.

Ale vraťme se na začátek. Celodenní výlet autobusem směřoval na Babiččin dvoreček v Licibořicích. Natěšené děti s batůžky na zádech vystoupily z autobusu a hned kolem viděly kozy, ovečky, kohouty.

Na "Babiččně dvorečku" bylo živo. Děti mohly pozorovat a pohladit zvířátka. Když se dost vynadívaly a potulily, byl čas na svačinu a po ní chvilka na hraní. Ale protože to byl výlet i za poznáním, po hře se děti rozdělily do skupin a vydaly se se svými průvodkyněmi ze dvorečku na cestu za novými objevy. A že toho bylo k vidění a pozorování. Nakrmili jsme koně ve stájích, zahráli si na kovboje, pozorovali daňky a divoká prasátka. Využili jsme i kadibudku, pro někoho to byl báječný zážitek. Rychle dál, aby nám něco neuniklo. Děti si ještě pohladily kůzlátka, nakrmily slepičky, husy a kachny, pochovaly si králíčky. Na závěr jsme ochutnali domácí sýry od kraviček.

 

Děti se formou hry a zábavy postupně dovídaly mnoho nového. Plnily i jednoduché úkoly. Odměnou jim byla spousta legrace, razítko na ruku a perníček na cestu domů. Krásný slunečný den jsme po příjezdu do Choltic zakončili velkým nanukem v oboře pod platany. A pak už hurá domů podělit se o své zážitky s mamkou a taťkou. Byl to báječný výlet.

 

Květen a červen ve znamení oslav

Svátek matek

Ve všech odděleních děti vytvářely dárek pro maminku, učily se básničku a maminku malovaly. Už od mala se učíme nejen brát, ale i dávat a mít radost z radosti druhých. Snad se nám povedlo maminky trochu potěšit.

Den dětí

Oslavy pokračovaly. Děti shlédly pohádku o Šípkové Růžence, měly možnost nahlédnout do tajů kouzel v show Revue Kellner a zasoutěžit si v představení Klauniáda a vyzkoušet si manipulaci s dřevěnými loutkami při pohádce o námořníkovi.

Výlet

Tolik jsme se těšili na jaro, sluníčko a na to, jak si budeme hrát na naší zahradě. Bohužel počasí nám letos příliš nepřálo, občas se ani pro soustavný déšť nedalo jít ven. Velké štěstí bylo, že naplánovaný výlet do Chlumce nad Cidlinou vyšel. Ještě v pondělí odpoledne jsme s úzkostí sledovali zataženou oblohu, aby nám pak druhý den, sem tam vykouklo sluníčko a výlet jsme si mohli báječně užít. Čekalo nás plnění spousty úkolů na zámku Koruna. Tanec s princeznou, přebírání s Popelkou, děti si na chvíli na princezny, krále a mušketýry zahrály. Na památku se v krásných kostýmech vyfotily.Legraci si užily ve skákacím hradě a při plnění úkolů v parku kolem zámku. Netradičně jsme poobědvali v nafukovacím stanu a cestou zpátky do školky jsme se stavili v Kladrubech, kde jsme posvačili a dle zájmu dětí se došli podívat k výběhu s koňmi. Paradoxem bylo, že ve středu se obloha opět zatáhla a pršelo a pršelo.

Besídky pro rodiče

V červnu nás už tradičně čekají besídky, kdy mají rodiče možnost vidět něco málo z toho, co se děti za školní rok naučily. V oddělení želviček si mohli rodiče s dětmi, Hankou a Editou zazpívat s kytarou. V oddělení včeliček mohli rodiče po pásmu básniček a písniček, natrénovaných s Helou a Evou, vidět cvičení v tělocvičně. V oddělení rybiček děti předvedly zpívanou operku O 12 měsíčkách, kterou natrénovaly s Bárou a Monikou. Flétňáčci zahráli 2 etudky s klavírem. Od pana starosty a místostarosty dostaly děti odcházející do školy pamětní list na rozloučenou s MŠ.

Poslední spaní

Po besídkách si už vždycky užíváme sluníčka, tepla a vyrážíme na pěší výlety. Letos však bylo všechno jinak. Pršelo a pršelo a už to vypadalo, že se i naše poslední spaní předškoláků v MŠ bude muset změnit a tradiční noční hra v oboře nebude. Naštěstí počasí vyšlo. Mohly jsme si opéct buřtíky, chleba, jablíčko na zahradě, zařádit si ve třídě, zpívat si s kytarou, napapkat se dobrůtkami a za tmy pak projít potemnělou oboru za světýlky svíček. Světlušky nám svítili na cestu. S nadšením jsme dorazili do školky, ale to už se nám oči klížily. Děti usnuly jako mávnutím kouzelného proutku, dokonce i ty, co se jim přece jen maličko zastesklo. Noc byla neobvykle klidná, ráno děti vstávaly postupně. Nebudily ostatní, do 8 hodin byly vzhůru všechny. Posnídali jsme dortíky a koláčky, kdo co chtěl a bylo nám prima.

Moc děkujeme za perfektně připravené mňamky rodičům našich budoucích školáků.My jen doufáme, že se k nám budou děti i po čase hlásit. Bude se nám po našich "mazlíkách uzlíkách" stýskat. Kéž by se jim ve škole líbilo, zažívaly radost a úspěch co nejčastěji.

V září opět AHOJ... UŽ SE TĚŠÍME NA NOVÉ KAMARÁDY

Jaro a konec školního roku v mateřince

Květen začal teplým, téměř letním počasím. A protože se blížil Den matek, zaměřili jsme se právě na naše nejmilovanější maminky. Ale i na ostatní členy rodiny a na jejich role. Den matek jsme společně oslavili plavbou parníkem, kde jsme strávili příjemné odpoledne. Povídali jsme si o tom, kde rodiče pracují, co potřebují ke své práci, jak se jejich profese nazývají. Starší děti navštívily truhlářskou dílnu v Cholticích, aby viděly, co všechno truhlářské řemeslo obnáší.

Květen se pomalu blížil je konci, a protože 1. červen je Mezinárodním dnem dětí, užili jsme si dopoledne plné legrace v zábavném centru TONGO v Hradci Králové. Děti byly nadšené a měly doma určitě o čem povídat. První páteční dopoledne v červnu jsme, v rámci oslav MDD, navštívili zámek v Cholticích, kde pro nás nachystali Vodnickou pohádku. V souvislosti s probíhajícími oslavami jsme si s dětmi povídali o přátelství, o nutnosti pomáhat ostatním, i o tom, že ve světě žije spousta dětí, které každodenní pomoc potřebují.

Začátkem června naši předškoláci jeli do Pardubic, do Domu hudby, kde byl pro nás připraven výchovný koncert.

Cílem letošního celodenního výletu byla Kunětická hora. Ve zdejší perníkové chaloupce jsme si vyslechli netradiční pojetí pohádky O Jeníčkovi a Mařence, každý si odnesl perník a v přírodě nám opravdu chutnalo.

Zábavy a legrace bylo skutečně hodně a to nejen na výletech, ale i při každodenních vycházkách oborou, při hrách na "domečkách", "Titaniku" nebo na zahradě mateřské školy.

Protože se blížil konec školního roku, chtěli jsme se podělit s rodiči o to, co jsme se za celý rok naučili a k tomu nám výborně posloužily besídky jednotlivých oddělení MŠ. Děti se opravdu snažily a na jejich výkonech to bylo jistě vidět. Díky patří i panu starostovi a místostarostovi městysu Choltice, kteří se rozloučili s předškoláky a popřáli jim hodně úspěchů ve škole.

Poslední červnový čtvrtek se ve školce konalo tradiční poslední spaní předškoláků, tentokrát ve znamení lesních skřítků a víl.

Na závěr nezbývá, než poděkovat všem za celoroční spolupráci a popřát krásné, slunečné letní prázdniny.