Téma : "Jedeme-cestujeme ke Dni dětí"

Po celodenním výletě do Licibořic a vyprávění o dopravních prostředcích jsme v tomto tématu pokračovali. Děti  slyšely pohádku "O semaforu, který nechtěl cvičit" a "O nákladním vlaku". Zvládli jsme písničku "Vláčkové rondo", ke které jsme nacvičili i pohyb - to je vždycky velká legrace. Děti měly k dispozici velké dopravní značky, tak si s nimi ve třídě dělaly různé dráhy, zkoušely různé dopravní situace a tak už vědí, co některé (základní) značky znamenají. Z některých stavebnic jsme postavili různé dopravní prostředky a udělali malou výstavku.

Pracovním listem některé děti procvičovaly jemnou motoriku - vlny a také základní geometrické tvary (tady ještě děti mají značné rezervy)

javornicci 27 30 5 01 javornicci 27 30 5 03 javornicci 27 30 5 06 javornicci 27 30 5 11
 camera Další foto...      

A protože 1.června mají všechny děti svůj den, tak nám do MŠ přivezl překvapení pan L.Hrdlička, který měl pro děti moc hezký hudební pořad. A také jsme slavili narozeniny naší Emičky.

A  teď už pomalu budeme dále "cestovat" k závěru školního roku. Začneme chystat besídku pro rodiče (plánujeme na 18.6.) a hlavně se těšit na sluníčko a lepší počasí.

Za třídu "javorníčků" - Eva