Zapojili jsme se do projektu Malá technická univerzita, který by měl u předškolních dětí vzbudit zájem o technické obory. Děti procvičují logické myšlení, učí se koncentrovat pozornost, tvoří podle vzoru, uvádějí do součinnosti svoje ruce a oči. Jedná se o polytechnickou výchovu v praxi. Možná si některé z dětí vzpomene ve své budoucí profesi na to, co se naučilo ve školce o půdorysu, příčkách a přípojkách z této lekce nazvané Malý inženýr.

mala technicka universita 03 mala technicka universita 08 mala technicka universita 13 mala technicka universita 14
 camera Další foto...      

Ivana Dachovská