Téma : Čepice a rukavice, kdyby přišla fujavice"

Prožila jsem s dětmi 3 neuvěřitelně tvořivé dny - děti s velkou chutí a elánem vyráběly různými výtvarnými technikami zimní oblečení - čepici, rukavici a šálu. Motivací jim byly 3 pohádkové příběhy, které se dětem líbily a soustředěně poslouchaly : "Proč zajíček Mrkvička chvíli nic neslyšel" , "O pěti prstech" a "O Kateřince a tlustém červeném svetru".

javornici unor 02 javornici unor 01 javornici unor 03

Naučili jsme se básničku "Zimní oblékání" a písničku s pohybem : "Zimní".

Procvičili jsme jemnou motoriku a děti jsem se snažila naučit i dokončení rozdělaného úkolu - pracovní list na hledání dvojic ( to byl pro děti trochu oříšek).

Také jsme stihli tématické cvičení - škoda, že nám zbyl čas jenom 1x, protože cvičení v tělocvičně ZŠ všichni milují.

Za třídu "javorníčků" - Eva